ĐẨY MẠNH TỐC ĐỘ TIÊM CHỦNG VẮC XIN ĐỂ THÍCH ỨNG, AN TOÀN VỚI DỊCH

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,241

Ngày đăng: 22/10/2021

ĐẨY MẠNH TỐC ĐỘ TIÊM CHỦNG VẮC XIN ĐỂ THÍCH ỨNG, AN TOÀN VỚI DỊCH

Ngày 11/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; thực hiện mục tiêu kép, đưa cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới sớm nhất có thể. Do đó cần đẩy mạnh tốc độ tiêm chủng vắc xin. Đây là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm và nhấn mạnh khi cho ý kiến tại tôt khi thảo luận về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?