CẦN THƠ: ĐOÀN ĐBQH LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,402

Ngày đăng: 13/10/2021

CẦN THƠ: ĐOÀN ĐBQH LẤY Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Ngày 12/10, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ. Nhiều ý kiến đề xuất cần có cơ chế khuyến khích phát triển các công trình nghiên cứu dễ áp dụng trong thực tiễn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?