CẦN CÂN NHẮC TÍNH KHẢ THI THỰC HIỆN MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG GDP NĂM 2022

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,202

Ngày đăng: 20/10/2021

CẦN CÂN NHẮC TÍNH KHẢ THI THỰC HIỆN MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG GDP NĂM 2022

Trình bày báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho biết, Ủy ban Kinh tế cơ bản nhất trí với nhiều nội dung theo Báo cáo của Chính phủ. Tuy nhiên, về mục tiêu tăng trưởng GDP đạt từ 6 – 6,5% trong năm 2022, bên cạnh đặt chỉ tiêu cao để phấn đấu, thì cần cân nhắc tính khả thi khi thực hiện, bảo đảm gắn chặt với việc xây dựng và thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế đã được Quốc hội yêu cầu xây dựng tại Nghị quyết số 16/2021/QH15 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?