PHIÊN HỌP THỨ NHẤT TIỂU BAN AN NINH, TRẬT TỰ VÀ Y TẾ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 16,661

Ngày đăng: 18/01/2021

PHIÊN HỌP THỨ NHẤT TIỂU BAN AN NINH, TRẬT TỰ VÀ Y TẾ

Chiều 15-1, tại nhà Quốc hội, Tiểu ban an ninh, trật tự và y tế Hội đồng bầu cử quốc gia đã họp phiên toàn thể thứ nhất dưới sự chủ trì của Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Tiểu ban

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?