QUẢNG TRỊ BẦU CHỦ TỊCH HĐND TỈNH KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2016 -2021

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,516

Ngày đăng: 10/09/2020

QUẢNG TRỊ BẦU CHỦ TỊCH HĐND TỈNH KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2016 -2021

QUẢNG TRỊ BẦU CHỦ TỊCH HĐND TỈNH KHÓA VII, NHIỆM KỲ 2016 -2021

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?