GÓP Ý VỀ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND CẤP TỈNH

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,137

Ngày đăng: 21/09/2020

GÓP Ý VỀ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND CẤP TỈNH

GÓP Ý VỀ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH VÀ HĐND CẤP TỈNH

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?