ĐOÀN ĐBQH QUẢNG TRỊ TIẾP XÚC CỬ TRI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,196

Ngày đăng: 25/09/2020

ĐOÀN ĐBQH QUẢNG TRỊ TIẾP XÚC CỬ TRI

ĐOÀN ĐBQH QUẢNG TRỊ TIẾP XÚC CỬ TRI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?