ĐOÀN ĐBQH QUẢNG TRỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,304

Ngày đăng: 24/09/2020

ĐOÀN ĐBQH QUẢNG TRỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG

ĐOÀN ĐBQH QUẢNG TRỊ TIẾP XÚC CỬ TRI TẠI HUYỆN TRIỆU PHONG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?