ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH TXCT TẠI XÃ HÓA TIẾN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,282

Ngày đăng: 25/09/2020

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH TXCT TẠI XÃ HÓA TIẾN

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH QUẢNG BÌNH TXCT TẠI XÃ HÓA TIẾN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?