ĐÁNH GIÁ CỦA MỘT SỐ ĐBQH VỀ THÀNH CÔNG CỦA AIPA-41

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,807

Ngày đăng: 21/09/2020

ĐÁNH GIÁ CỦA MỘT SỐ ĐBQH VỀ THÀNH CÔNG CỦA AIPA-41

đánh giá của một số ĐBQH về thành công của AIPA-41

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?