CẦN THƠ: ĐOÀN ĐBQH LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ( SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,496

Ngày đăng: 11/09/2020

CẦN THƠ: ĐOÀN ĐBQH LẤY Ý KIẾN DỰ THẢO LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ( SỬA ĐỔI)

Cần có giải pháp khắc phục môi trường, vấn đề hậu xử lý chất thải, bổ sung tiếng ồn vào dự thảo, vấn đề phân rác tại nguồn... đó là những nội dung đóng góp tại hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), do đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ tổ chức vào ngày 10/9. Ông Nguyễn Thanh Xuân, phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ chủ trì hội nghị.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?