KIÊN GIANG: THIẾU KINH PHÍ ĐẦU TƯ CHO GIÁO DỤC

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 13,630

Ngày đăng: 02/08/2020

KIÊN GIANG: THIẾU KINH PHÍ ĐẦU TƯ CHO GIÁO DỤC

Năm học 2020-2021 là năm học đầu tiên áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới, và khối lớp 1 sẽ là khối lớp triển khai đầu tiên theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đến thời điểm này chỉ còn hơn 1 tháng nữa là năm học bắt đầu, tuy nhiên qua cuộc giám sát về tình hình thực hiện nghị quyết số 88 và 51 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông giai đoạn 2015-2020 của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Kiên Giang mới đây, thì hầu hết các địa phương của tỉnh Kiên Giang đều than khó liên quan đến vấn đề kinh phí đầu tư cho chương trình mới này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?