THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,838

Ngày đăng: 16/07/2020

THỰC HIỆN QUYẾT LIỆT CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Sáng nay, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh Bắc Ninh khóa 18 chính thức khai mạc. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, quyết định 42 báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh và nhiều báo cáo khác của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri....cũng như nhiều nội dung quan trọng khác

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?