PHỎNG VẤN TRƯỞNG BAN DÂN NGUYỆN CỦA QUỐC HỘI, ÔNG DƯƠNG THANH BÌNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KT-XH

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 13,977

Ngày đăng: 29/07/2020

PHỎNG VẤN TRƯỞNG BAN DÂN NGUYỆN CỦA QUỐC HỘI, ÔNG DƯƠNG THANH BÌNH VỀ VIỆC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO VỀ THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN KT-XH

Trong 2 ngày 27-28/7 tại thành phố Cần Thơ, Ban dân nguyện của Quốc hội tổ chức hội nghị chuyên đề " Giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến thu hồi đất để phát triển kinh tế- xã hội" tại hội nghị nhiều vấn đề được mổ sẻ liên quan đến vấn đề xảy ra khiếu kiện của người dân, thông qua hoạt động giám sát của Đoàn ĐBQH và HĐND các địa phương... phóng viên truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc trao đổi với trưởng Ban dân nguyện của Quốc hội ông Dương Thanh Bình, xoay quanh vấn đề nầy.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?