KHÔNG GIAO ĐÀ NẴNG TỰ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,705

Ngày đăng: 07/07/2020

KHÔNG GIAO ĐÀ NẴNG TỰ PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH

Không thí điểm việc giao chính quyền thành phố Đà Nẵng thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh quy hoạch thành phố, để bảo đảm tính ổn định, thống nhất và các nguyên tắc chung trong hoạt động quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch…Đây là một trong những nội dung được các đại biểu quan tâm thảo luận trong phiên thảo luận trực tuyến sáng nay

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?