GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN MÔI TRƯỜNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 13,410

Ngày đăng: 15/07/2020

GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN MÔI TRƯỜNG CHO CÁC CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI

Đánh giá cao Hệ thống thuỷ lợi Cái Lớn - Cái Bé trong cả thiết kế, thi công tuy nhiên cần phải chú ý tổ chức lại dân cư xung quanh các kênh rạch của hệ thống thuỷ lợi để đảm bảo không tác động đến môi trường nước là điểm nhấn quan trọng trong cuộc khảo sát về an ninh nguồn nước cho sinh hoạt, sản xuất và an toàn hồ đập do Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn làm việc tại tỉnh Kiên Giang.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?