GIA LAI: ĐBQH BÀN VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG DTTS

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,206

Ngày đăng: 07/07/2020

GIA LAI: ĐBQH BÀN VỀ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG DTTS

Để các chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát huy hiệu quả tối ưu, Đại biểu Quốc hội Đinh Duy Vượt của tỉnh Gia Lai góp ý rằng các chính sách không nên đầu tư dàn trải và phải thiết thực với người dân

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?