ĐẮK LẮK: TẬP TRUNG THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI.

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,965

Ngày đăng: 10/07/2020

ĐẮK LẮK: TẬP TRUNG THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ KINH TẾ - XÃ HỘI.

Tiếp tục kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX, sáng nay, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?