CẦN CÓ VĂN BẢN DƯỚI LUẬT QUẢN LÝ LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG VÙNG BIÊN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,450

Ngày đăng: 12/07/2020

CẦN CÓ VĂN BẢN DƯỚI LUẬT QUẢN LÝ LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG VÙNG BIÊN

#Ban soạn thảo cần nghiên cứu ban hành các văn bản dưới luật để bảo vệ lực lượng lao động vùng biên là yêu cầu của các đại biểu khi cho ý kiến về Dự án Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi) do Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?