BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 10 HĐND TỈNH ĐẮK LẮK

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 15,391

Ngày đăng: 10/07/2020

BẾ MẠC KỲ HỌP THỨ 10 HĐND TỈNH ĐẮK LẮK

Sau 2 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa IX đã hoàn thành chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Mười với nhiều nội dung quan trọng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?