VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,349

Ngày đăng: 06/06/2020

VĂN PHÒNG ĐOÀN ĐBQH THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẠI HỘI ĐẢNG VIÊN NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Ngày 05-6-2020, Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội đảng viênnhiệm kỳ 2020-2025.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?