NHIỀU NƠI THIẾU NƯỚC Ở HUYỆN NÔNG SƠN, QUẢNG NAM

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,462

Ngày đăng: 30/06/2020

NHIỀU NƠI THIẾU NƯỚC Ở HUYỆN NÔNG SƠN, QUẢNG NAM

NHIỀU NƠI THIẾU NƯỚC Ở HUYỆN NÔNG SƠN, QUẢNG NAM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?