ĐOÀN ĐBQH TP ĐÀ NẴNG TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN HÒA VANG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,801

Ngày đăng: 30/06/2020

ĐOÀN ĐBQH TP ĐÀ NẴNG TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN HÒA VANG

ĐOÀN ĐBQH TP ĐÀ NẴNG TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN HÒA VANG

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?