CỬ TRI QUẢNG NAM BỨC XÚC GIÁ ĐỀN BÙ ĐẤT DỰ ÁN NAM HỘI AN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,543

Ngày đăng: 29/06/2020

CỬ TRI QUẢNG NAM BỨC XÚC GIÁ ĐỀN BÙ ĐẤT DỰ ÁN NAM HỘI AN

CỬ TRI QUẢNG NAM BỨC XÚC GIÁ ĐỀN BÙ ĐẤT DỰ ÁN NAM HỘI AN

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?