TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: ĐẠI BIỂU GÓP Ý LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,720

Ngày đăng: 25/05/2020

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: ĐẠI BIỂU GÓP Ý LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

TIÊU ĐIỂM NGHỊ TRƯỜNG: ĐẠI BIỂU GÓP Ý LUẬT THANH NIÊN (SỬA ĐỔI)

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?