QUẢNG NAM THỐNG NHẤT MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ CHO ĐÀ NẴNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,396

Ngày đăng: 24/05/2020

QUẢNG NAM THỐNG NHẤT MÔ HÌNH CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ CHO ĐÀ NẴNG

Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Đà Nẵng và một số cơ chế, chính sách đặc thù khác. Góp ý kiến về mô hình 1 cấp chính quyền (cấp quận), tại điểm cầu trực tuyến của đoàn ĐBQH Quảng Nam, đa số đại biểu đồng thuận với đề xuất của Đà Nẵng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?