BỔ SUNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG PHÒNG CHỐNG, THIÊN TAI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,300

Ngày đăng: 28/05/2020

BỔ SUNG HỢP TÁC QUỐC TẾ TRONG PHÒNG CHỐNG, THIÊN TAI

Đóng góp ý kiến cho dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống thiên tai và Luật đê điều, từ điểm cầu trực tuyến tại Quảng Trị, Đại biểu Hoàng Đức Thắng trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị cho rằng: Dự thảo luật quy định 5 nhóm nhân lực, và cũng chỉ dừng lại nguồn nhân lực trong nước tuy nhiên, trong khi đó phòng chống thiên tai trong nhiều trường hợp cụ thể đã vượt ra ngoài biên giới lãnh thổ của Quốc gia hoặc trong trường hợp các thảm họa thiên tai cần có sự giúp sức hợp tác quốc tế. Hay nói cách khác phòng chống thiên tai là vấn đề mang tính toàn cầu

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?