BẠC LIÊU: CẦN QUAN TÂM VẤN ĐỀ QUY HOẠCH VÙNG TRONG DỰ THẢO LUẬT XÂY DỰNG ( SỬA ĐỔI)

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,604

Ngày đăng: 24/05/2020

BẠC LIÊU: CẦN QUAN TÂM VẤN ĐỀ QUY HOẠCH VÙNG TRONG DỰ THẢO LUẬT XÂY DỰNG ( SỬA ĐỔI)

Trao đổi bên lề về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Đại biểu Nguyễn Huy Thái- Đoàn ĐBQH tỉnh Bạc Liêu cho rằng dự thảo cần quan tâm đến vấn quy hoạch vùng để thể hiện tầm nhìn quốc gia trung hạn và dài hạn. Đồng thời là công cụ hiệu quả trong điều hành phát triển kinh tế xã hội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?