TRAO QUYỀN, HỖ TRỢ THANH NIÊN PHÁT TRIỂN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,528

Ngày đăng: 18/03/2020

TRAO QUYỀN, HỖ TRỢ THANH NIÊN PHÁT TRIỂN

Sửa đổi Luật Thanh niên không chỉ nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong Luật hiện hành, mà còn hướng tới vấn đề quan trọng là chuẩn bị cho lực lượng trẻ tự tin nhưng vẫn giữ được truyền thống dân tộc trong quá trình phát triển đất nước và bước vào hội nhập quốc tế mạnh mẽ. Muốn như vậy, Luật cần phải khẳng định được vai trò, vị trí của thanh niên, đồng thời có các chính sách tạo điều kiện cho sinh viên phát triển, khởi nghiệp trong thời đại 4.0. Dự án Luật Thanh niên (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 8 và dự kiến sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 9 tới đây

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?