BA NĂM THEO ĐUỔI KIẾN NGHỊ MỘT CHÍNH SÁCH

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 13,106

Ngày đăng: 08/02/2020

BA NĂM THEO ĐUỔI KIẾN NGHỊ MỘT CHÍNH SÁCH

Nghị định 79/2019 của Chính phủ ban hành ngày 26/10/2019 sửa đổi điều 16 của Nghị định 45/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất sẽ tháo gỡ vướng mắc cho 7.000 hộ dân TP Đà Nẵng còn nợ tiền đất tái định cư được trả với giá tại thời điểm ghi nợ, thay vì phải trả tiền tỉ theo giá thị trường. Để có được kết quả này, đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị TP Đà Nẵng, trong đó, có vai trò không nhỏ của Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng khi gần 3 năm kiên trì đeo đuổi kiến nghị tại diễn đàn Quốc hội kể từ kỳ họp thứ 4 đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 14. Phóng viên THQHVN đã có bài phỏng vấn với ông NGUYỄN BÁ SƠN, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng về hoạt động của đoàn ĐBQH TP trong năm 2019 vừa qua, trong đó có nội dung nếu trên. Xin mời quý vị theo dõi!

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?