MỘT SỐ GÓP Ý VÀO DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 14,585

Ngày đăng: 22/10/2020

MỘT SỐ GÓP Ý VÀO DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

MỘT SỐ GÓP Ý VÀO DỰ THẢO LUẬT BIÊN PHÒNG VIỆT NAM

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?