GIA LAI: CỬ TRI KIẾN NGHỊ NHIỀU VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 13,497

Ngày đăng: 12/10/2020

GIA LAI: CỬ TRI KIẾN NGHỊ NHIỀU VẤN ĐỀ VỀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

Chương trình tiếp tục với hoạt động tiếp xúc cử tri chuẩn bị cho kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Tại Hội nghị Tiếp xúc cử tri của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai, các cử tri xã IA TUL (i-a-tu), huyện I-A PA đã kiến nghị nhiều vấn đề về phát triển nông nghiệp và tiếp cận nguồn vốn vay

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?