ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI: VÌ SỰ TIẾN BỘ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,370

Ngày đăng: 27/01/2020

ỦY BAN VỀ CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI: VÌ SỰ TIẾN BỘ VÀ CÔNG BẰNG XÃ HỘI

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?