ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,819

Ngày đăng: 28/01/2020

ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG

Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội được thành lập từ khi nào, có chức năng nhiệm vụ gì, cơ cấu tổ chức và hoạt động ra sao? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?