TIẾP TỤC ĐỔI MỚI TIẾP XÚC CỬ TRI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,888

Ngày đăng: 23/01/2020

TIẾP TỤC ĐỔI MỚI TIẾP XÚC CỬ TRI

Tiếp xúc cử tri là một trong những nhiệm vụ của ĐBQH. Làm tốt công tác tiếp xúc cử tri, giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng và những bức xúc của cử tri sẽ góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, đồng thời nâng cao vai trò, vị trí của người đại biểu dân cử, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp. Đó là những chia sẻ của ông Hoàng Đức Thắng, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị với phóng viên THQHVN.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?