CHỦ QUYỀN, BIÊN GIỚI QUỐC GIA LÀ THIÊNG LIÊNG, BẤT KHẢ XÂM PHẠM

Chuyên mục: HOẠT ĐỘNG CỦA QUỐC HỘI | Lượt xem : 12,814

Ngày đăng: 20/01/2020

CHỦ QUYỀN, BIÊN GIỚI QUỐC GIA LÀ THIÊNG LIÊNG, BẤT KHẢ XÂM PHẠM

Trong năm 2020, Quốc hội sẽ cho ý kiến về dự án Luật Biên phòng Việt Nam tại Kỳ họp thứ 9 và dự kiến sẽ xem xét, thông qua luật này tại Kỳ họp thứ 10 vào cuối năm. Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội được giao nhiệm vụ chủ trì thẩm tra dự án luật. Biên giới quốc gia là thiêng liêng bất khả xâm phạm. Bộ đội biên phòng được ví như tấm lá chắn vững chắc nơi biên cương của Tổ quốc, canh gác phên dậu, giữ từng cột mốc, đường biên. Phên dậu có vững chắc thì đất nước mới ổn định để phát triển. Phóng viên THQHVN đã phỏng vấn các tướng lĩnh, thủ trưởng, lãnh đạo Ủy ban Quốc phòng và Anh ninh; Bộ Quốc phòng về việc cần thiết xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?