QUẢNG TRỊ: CẦN SỚM GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 17,732

Ngày đăng: 18/09/2019

QUẢNG TRỊ: CẦN SỚM GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI

Trong giải quyết kiến nghị của người dân cán bộ cần khéo léo hướng dẫn, giải thích cho người dân hiểu rõ về các quy định của pháp luật. Tránh để kiến nghị của cử tri kéo dài, làm mất niềm tin của một số bộ phận quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương”. Đây là yêu cầu của ông Hoàng Đức Thắng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị tại buổi giám sát về Giải quyết kiến nghị của cử tri tại địa bàn huyện Hải Lăng

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?