PHỎNG VẤN ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐẮK NÔNG VỀ CÁC MẶT CÔNG TÁC QUA NỬA NHIỆM KÌ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 14,302

Ngày đăng: 19/09/2019

PHỎNG VẤN ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐẮK NÔNG VỀ CÁC MẶT CÔNG TÁC QUA NỬA NHIỆM KÌ

Thưa quý vị và các bạn! Nhiệm vụ trọng tâm của đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông trong nửa nhiệm kỳ sắp tới là tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch và bám sát các kiến nghị của cử tri và nhân dân, tập trung đẩy mạnh các hoạt động giám sát. Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông VÕ ĐÌNH TÍN Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông về hiệu quả các hoạt động của nửa nhiệm kỳ vừa qua và kế hoạch đề ra của đoàn trong nửa nhiệm kỳ còn lại.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?