HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, KỸ NĂNG NGHỀ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,787

Ngày đăng: 20/09/2019

HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO, KỸ NĂNG NGHỀ

Cần phải tập trung hoàn thiện chính sách pháp luật về Giáo dục nghề nghiệp là môt trong những kiến nghị được nhiều đại biểu đề xuất trong phiên thảo luận về thể chế của Hội thảo "Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi tăng trưởng và hội nhập Quốc tế" do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội phối hợp với Tổng Cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức ngày 20/09 tại Hà Nội.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?