THIẾU ĐƠN VỊ GIÁM ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HÀNG GIẢ HÀNG NHÁI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 20,906

Ngày đăng: 13/08/2019

THIẾU ĐƠN VỊ GIÁM ĐỊNH CHI TIẾT VỀ HÀNG GIẢ HÀNG NHÁI

Tiếp tục phiên Hội thảo về một số định hướng lớn của Dự án Luật sửa đổi một số điều của Luật giám định tư pháp do Ủy ban Tư pháp của Quốc hội tổ chức tại TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Sáng nay, các đại biểu nghe tham luận từ các cơ quan có chức năng thực hiện giám định tư pháp và bàn về những giải pháp định hướng sửa đổi, bổ sung cho Luật.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?