QUẢNG NAM TẬP TRUNG VÀO 3 ĐỘT PHÁ, 6 TRỌNG TÂM

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,434

Ngày đăng: 12/08/2019

QUẢNG NAM TẬP TRUNG VÀO 3 ĐỘT PHÁ, 6 TRỌNG TÂM

Xác định 3 nhiệm vụ đột phá, 6 nhiệm vụ trọng tâm làm kim chỉ nam, trong hơn nửa nhiệm kỳ vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Nam đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Võ Hồng, phó chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam về kết quả hoạt động nửa nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?