PHỎNG VẤN TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH SƠN LA VỀ KẾT QUẢ NỔI BẬT NỬA NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHOÁ 14 VÀ MỤC TIÊU TRỌNG TÂM NỬA NHIỆM KỲ CÒN LẠI

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 13,341

Ngày đăng: 06/08/2019

PHỎNG VẤN TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH SƠN LA VỀ KẾT QUẢ NỔI BẬT NỬA NHIỆM KỲ QUỐC HỘI KHOÁ 14 VÀ MỤC TIÊU TRỌNG TÂM NỬA NHIỆM KỲ CÒN LẠI

# Thưa quý vị! Quốc hội khoá 14 đã đi được nửa chặng đường, ghi nhiều dấu mốc quan trọng như hoạt động xây dựng Luật và Pháp lệnh có nhiều đổi mới; Quốc hội đã đi sâu, đi sát với thực tiễn, từ đó có nhiều điều chỉnh chính sách pháp luật phù hợp hơn, dễ triển khai đi vào cuộc sống; công tác tiếp xúc cử tri thực chất, hiệu quả hơn. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La cũng có nhiều đóng góp hết sức tích cực, quan trọng để Quốc hội Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế và uy tín là cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước, là diễn đàn, tiếng nói của nhân dân, cử tri. Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La để làm rõ hơn điều này.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?