PHỎNG VẤN PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH HÒA BÌNH VỀ KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,292

Ngày đăng: 09/08/2019

PHỎNG VẤN PHÓ TRƯỞNG ĐOÀN ĐBQH TỈNH HÒA BÌNH VỀ KẾT QUẢ ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?