NHIỀU KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 10,668

Ngày đăng: 24/08/2019

NHIỀU KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG

Nghị định 34 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố đã có hiệu lực thế nhưng chưa có văn bản hướng dẫn thực hiện; nên giữ số lượng Phó Chủ tịch UBND xã loại I, II là 02 Phó Chủ tịch. Giảm số lượng Đại biểu HĐND các cấp nói chung, HĐND khu vực đô thị nói riêng… Đó là những kiến nghị của Thành phố Bà Rịa trong buổi làm việc với đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chiều nay liên quan Việc thực hiện chính sách pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức và hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy chính quyền địa phương.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?