NÊN CÓ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP ĐỐI VỚI NHỮNG VỤ ĐẠI ÁN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 13,025

Ngày đăng: 12/08/2019

NÊN CÓ QUY TRÌNH GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP ĐỐI VỚI NHỮNG VỤ ĐẠI ÁN

Chiều 12/8, dưới sự chủ trì của Phó Chủ nhiệm ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Pha, Hội thảo một số định hướng lớn của Dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật giám định Tư pháp tiếp tục phiên làm việc. Ngoài tham luận của các cơ quan có chức năng giám định tư pháp thi một số ý kiến chuyên gia, đại biểu tham gia thảo luận đề xuất nghiên cứu về quy trình, thời hạn giám định tư pháp đối với những vụ án lớn về tham nhũng và kinh tế đặc biệt nghiêm trọng.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?