NÂNG CAO VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,584

Ngày đăng: 07/08/2019

NÂNG CAO VAI TRÒ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THANH NIÊN

Tại hội nghị góp ý về Luật thanh niên sửa đổi do Uỷ ban văn hoá, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội tổ chức vào đầu tháng 8 tại Đà Nẵng, nhiều đại biểu cho rằng cần quy định cụ thể công tác “Quản lý nhà nước về thanh niên” để từ đó áp dụng các chính sách cuả nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước, gia đình, nhà trường và xã hội đối với thanh niên.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?