HĐND QUẢNG BÌNH TẬP TRUNG GIÁM SÁT TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 14,282

Ngày đăng: 11/08/2019

HĐND QUẢNG BÌNH TẬP TRUNG GIÁM SÁT TINH GIẢN BIÊN CHẾ

Vượt qua mọi khó khăn, trong hơn nửa nhiệm kỳ vừa qua, HĐND tỉnh Quảng Bình đã đạt được nhiều dấu ấn quan trọng trong hoạt động. Trong thời gian còn lại, HĐND tỉnh Quảng Bình sẽ tăng cường, nâng cao chất lượng trong công tác, đồng thơi tăng cường các đợt kiểm tra, giám sát. Đặc biệt về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015, của Bộ Chính trị, “Về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức” sao cho có hiệu quả. Đây là khẳng định của bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh Quảng Bình trong cuộc trao đổi với Phóng viên THQHVN.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?