ĐOÀN ĐBQH BR-VT KHẢO SÁT HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN HUYỆN LONG ĐIỀN

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,288

Ngày đăng: 24/08/2019

ĐOÀN ĐBQH BR-VT KHẢO SÁT HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN HUYỆN LONG ĐIỀN

Tiêp tục chương trình khảo sát về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức và hiệu quả hoạt động của tổ chức bộ máy chính quyền”, chiều 23/8, Đoàn ĐBQH tỉnh BRVT do ông Dương Minh Tuấn, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh BR-VT chủ trì, có buổi làm việc với huyện Long Điền.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?