ĐỂ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU DÂN CỬ ĐI VÀO CHIỀU SÂU

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 11,434

Ngày đăng: 11/08/2019

ĐỂ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI BIỂU DÂN CỬ ĐI VÀO CHIỀU SÂU

Giám sát cơ quan thực hiện chức năng giám sát, đây là cách để đưa hoạt động của các đại biểu dân cử ngày càng đi vào thực chất và chiều sâu. Sau hơn 2 năm thực hiện, Đề án giám sát đại biểu dân cử giai đoạn 2017-2021 của Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP Đà Nẵng đã thực sự tạo bước chuyển biến trong hoạt động của đại biểu dân cử các cấp.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?