BẮC GIANG NỖ LỰC ĐẠT MỨC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 16%

Chuyên mục: QUỐC HỘI - HĐND | Lượt xem : 12,109

Ngày đăng: 10/07/2019

BẮC GIANG NỖ LỰC ĐẠT MỨC TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ 16%

# HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII đã khai mạc kỳ họp thứ 7, kéo dài trong 2,5 ngày và tập trung thảo luận các giải pháp nhằm thúc đẩy nhiều mục tiêu của tỉnh, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt 16% trong năm 2019.

Bạn gặp vấn đề gì khi xem video này ?